วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก

"ครรภ์ไข่ปลาอุก" เป็นคำที่คุณแม่ฟังแล้วอาจจะงงและไม่คุ้นเคย ทั้งที่ความจริงเป็นเรื่องอันตราย เพราะเป็นการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ คล้ายกับมะเร็งชนิดหนึ่ง ซึ่งต้องทำการรักษาทันที่ที่ตรวจพบ

การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นความผิดปกติที่ทำให้ไม่มีเนื้อเยื่อส่วนที่จะพัฒนาเป็นทารกเกิดขึ้นหลังจากการปฎิสนธิ แต่มดลูกกลับขยายตัวมากกว่าปกติ มิหนำซ้ำ ร่างกายของคุณแม่ยังผลิตฮอร์โมนการตั้งครรภ์เหมือนว่าที่คุณแม่ทั่วไป

ลักษรณะเฉพาะของครรภ์ไข่ปลาอุก คือ รกบวม ขยายขนาดเต็มโพรงมดลูก แต่ไม่พบตัวเด็ก ภายในรกมีแต่ถุงน้ำใสๆเกาะกันแน่นคล้ายพวงองุ่น บางครั้งพบร่วมกับถุงน้ำที่รังไข่ทั้งสองข้าง การตั้งครรภ์แบบนี้ไม่สามารถตั้งครรภ์ครบกำหนด และ คลอดทารกออกมาได้ เพราะไม่มีส่วนที่จะเจริญเป็นตัวเด็กมาตั้งแต่ต้น หากไม่ทำการตรวจสอบรักษาและปล่อยไปเรื่อยๆ อาจจะทำให้มีอาการคล้ายภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือ ไทรอยด์เป็นพิษ เป็นอันตรายแก่คุณแม่ผู้ตั้งครรภ์ ปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดทราบสาเหตุที่แน่นอน ที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก แต่ส่วนใหญ่แล้วมักพบในแม่ที่มีอายุมาก

อาการผิดสังเกตของครรภ์ไข่ปลาอุก เมื่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกจะมีอาการเหมือนการตั้งครรภ์ปกติ คือ ประจำเดือนไม่มา แพ้ท้อง คลื่นไส้ อาเจียน บางรายอาจจะมีอาการมากว่าคนท้องทั่วไป เนื่องจากระดับฮอร์โมนการตั้งครรภ์สูงกว่าขนาดของมดลูกใหญ่กว่าปกติ ถ้าวินิจฉัยโดยใช้การตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมนอย่างเดียว อาจเข้าใจผิดไปว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝดได้
อาการสำคัญซึ่งต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก คือ มีเลือดออกกระปริบ กะปรอย เลือดเป็นสีน้ำตาล อากเรื้อรังหลายๆวัน จนกระทั่งมีเลือดออกมาก บางครั้งอาจจะมีชิ้นเนื้อออกมาเป็นลักษณะถุงน้ำใสๆ เป็นพวงคล้ายไข่ปลา เป็นที่มาของชื่อครรภ์ไข่ปลาอุก
การวินิจฉัยที่แน่นอนสำคัญโรคนี้ประกอบไปด้วย การตรวจร่างกาย ดูขนาดมดลูก และการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง หรือ อัลตราซาวนด์ บางครั้งถ้านำชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา อาจพบส่วนเคยเป็นเนื้อเยื่อของทารก แต่เป็นเนื้อเยื่อที่ไม่สมบูรณ์ เพราะมีรูปแบบโครโมโซมผิดปกติ

การรักษา การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกที่มีภาวะแทรกซ้อนจะไม่ทำอันตรายถึงแก่ชีวิต หากคุณแม่ไปตรวจและทำอัลตราซาวนด์แล้วไม่พบตัวเด็ก รวมทั้งมีลักษณะของรกที่ผิดปกติดังที่กล่าวมา คุณหมอจะเริ่มต้นกระบวนการรักษาด้วยการขูดมดลูก

เครื่องมือขูดมดลูกสำหรับอาการนี้จะแตกต่างจากการขูดมดลูกทั่วไป คือต้องมีเครื่องดูดของเหลวและชิ้นเนื้อครรภ์ปลาอุกในโพรงมดลูก เพื่อป้องกันการตกเลือด หากใช้เครื่องมือขูดมดลูกทั่วไปจะทำให้คุณแม่เสียเลือดมากกว่าปกติ คุณหมอที่ดูแลต้องระมัดระวังกรณีมดลูกทะลุขณะทำการขูดมดลูกเป็นพิเศษ เพราะโรคนี้จะทำให้มดลูกนุ่มกว่าปกติ

หลังกจากขูดมดลูกแล้ว สูติแพทย์จะนำชิ้นเนื้อที่ขูดได้ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา เพื่อยืนยันว่าใช่ครรภ์ปลาอุกหรือไม่ หากคุณแม่ป่วยเป็นโรคนี้จริงจะต้องรักษาและตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรวจเลือดหาระดับฮอร์โมนการตั้งครรภ์ (beta-HCG) เป็นระยะๆ หลังมีการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกต้องมีกาตรวจติดตามเฝ้าระวังว่ามีเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกหรือไม่ เพราะครรภ์ไข่ปลาอุกอาจกลายเป็นมะเร็งได้

ภาวะแทรกซ้อน
หญิงตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกส่วนหนึ่งมีภาวะแทรกซ้อนเป็นมะเร็งเนื้อรก ต้องทำการรักษาด้วยเคมีบำบัดเหมือนโรคมะเร็วชนิดอื่นๆ แต่ที่โชคดีคือ ถ้าเป็นมะเร็งเนื้อรกร่างกายจะตอบสนองยาเคมีบำบัดได้ดี พูดง่ายๆคือ รักษาหายขาดเป็นส่วนใหญ่ กรณีที่พบครรภ์ไข่ปลาอุกร่วมกับถุงน้ำที่รังไข่ จะต้องเป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดถุงน้ำ แต่ใช้การรักษาด้วยการขูดมดลูกและรอจนฮอร์โมนกลับสู่ภาวะปกติ

ตั้งครรภ์ใหม่และโอกาสเกิดซ้ำ

คุณแม่ที่เคยเป็นครรภ์ไข่ปลาอุกสามารถตั้งครรภ์และมีบุตรได้ไม่ต่างจากคนทั่วไปแต่ต้องรออีกประมาณ 1 ปีหลังสิ้นสุดการรักษา แล้วจึงเริ่มวางแผนตั้งครรภ์ใหม่ วิธีการคุมกำเนิดที่เป็นที่ยอมรับกันคือ การกินยาคุมกำเนิด เพราะเป็นวิธีที่ทำให้ประจำเดือนมาปกติ ไม่มีเลือดออกกะปริบกะปรอย ประสิทธิภาพของการป้องกันการตั้งครรภ์อยู่ในระดับสูง เชื่อถือได้ ที่สำคัญคือตัวเองกินยาคุมให้ถูกต้องและสม่ำเสมอด้วย


การป้องกัน
เนื่องจากไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน และ ปัจจัยภายนอกไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค เราจึงไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์แบบนี้ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น